776/1979

Given i Helsingfors den 12 oktober 1979.

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § förordningen den 18 maj 1979 om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet (485/79) som följer:

2 §.

Arbetsrådet skall, utöver vad i 1 § är stadgat, handlägga och avgöra de underställningar och besvär, som gäller undantagstillståndsärenden, som avses i 13 § läroavtalslagen (422/ 67), samt i 2 § lagen om samarbete inom företag (725/78) avsedda frågor angående tillämpningsområdet för denna lag.

Helsingfors den 12 oktober 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.