730/1979

Given i Helsingfors den 21 september 1979.

Förordning angående ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, fogas till förordningen den 23 december 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (988/77) 17 § ett nytt 3 mom., som följer:

17 §.

Angående personalens deltagande i beredningen mom statens verksamhetsenheter för specialomsorger av beslut rörande den själva utfärdas närmare bestämmelser i reglementet för ämbetsdemokrati, vilket fastställts av socialstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1979.

Helsingfors den 21 september 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.