729/1979

Given i Helsingfors den 21 september 1979.

Förordning om ändring av 2 § djurskyddsförordningen.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 2 § djurskyddsförordningen den 30 april 1971 (333/71) som följer:

2 §.

Förvaringsplats för djur i vård bör erbjuda tillräckligt skydd mot omåttlig köld, fukt och värme och den skall, med beaktande av varje djurarts särskilda behov, vara tillräckligt rymlig. Djuret skall kunna stå, röra sig och vila där, så att det icke åsamkas i 2 § 1 mom. djurskyddslagen avsedd onödig smärta eller plåga. Förvaringsplatsen skall rengöras tillräckligt ofta.

Helsingfors den 21 september 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.