622/1979

Given i Nådendal den 29 juni 1979.

Förordning angående ändring av 13 § förordningen om sameområdets yrkesutbildningscentral.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 13 § 1 mom. förordningen den 21 april 1978 om sameområdets yrkesutbildningscentral (302/78) som följer:

13 §.

Kompetensvillkor för rektorstjänst är för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen vid lantbruksinstitut eller forstinstitut eller tekniskt institut och av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd pedagogisk utbildning eller vid hemslöjdslärarinstitut avlagd lärarexamen. Dessutom fordras av rektor förtrogenhet med yrkesutbildning och med förvaltningen inom området samt kännedom om förhållandena inom sameområdet.


Nådendal den 29 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.