Nr 618./1979

Given i Helsingfors den 10 juli 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om fiskefartyg.

På föredragning av handels- och industriministern fogas till 5 § förordningen om fiskefartyg (531/61), sådan paragrafen lyder delvis ändrad genom förordning den 14 maj 1976 (406/76) ett nytt 5 moment, som följer:

5 §.

Utan hinder av vad annorstädes är stadgat om den kompetens och ålder som skall fordras av befälhavare på finskt fartyg, kan som befälhavare på öppet fiskefartyg fungera 17 år fylld person, som bedriver yrkesmässigt fiske och som vid examen avlagd för sjöfartsinspektör ådagalagt de teoretiska kunskaper som fordras för förarbrev A/B.

Helsingfors den 10 juli 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.