555/1979

Given i Helsingfors den 20 juni 1979.

Lag angående ändring av 63 § lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 63 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) som följer:

63 §.

Arbetsgivare, som försummar att inom fastställd tid erlägga av honom innehållet belopp till staten, samt arbetsgivare eller hans företrädare eller annan person, som på annat sätt underlåtit att fullgöra honom i denna lag ålagd skyldighet, skall, såvida icke annorstädes i lag strängare straff är stadgat, straffas med böter eller, där omständigheterna äro synnerligen försvårande, med fängelse i högst ett år.

Försummelse behöver icke anmälas till åtal, åtal kan eftergivas och straff behöver ej ådömas, om försummelsen varit ringa och ofördröjligen rättats till.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

Helsingfors den 20 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.