485/1979

Given i Helsingfors den 18 maj 1979.

Förordning om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet.

På föredragning av social- och hälsovårds ministern stadgas med stöd av 1 § lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/ 46):

1 §.

Arbetsrådet handlägger, på sätt i lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46) är stadgat, frågor som uppkommer vid tillämpningen av följande lagar angående arbetarskydd:

arbetstidslagen (604/46);

lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78);

lagen om arbetet i bagerier (302/61);

lagen om arbetstiden inom lantbruket (31/70);

lagen om arbetstiden för gårdskarlar (284/70);

lagen om skydd för unga arbetstagare (669/ 67);

lagen om temporära avvikelser från stadgandena angående förbud mot kvinnors hållande i nattarbete (955/72);

lagen om skydd i arbete (299/58);

semesterlagen (272/73); och

lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77).

2 §.

Arbetsrådet skall utöver vad i 1 § stadgas handlägga och avgöra undantagstillståndsärenden som avses i 13 § läroavtalslagen (422/ 67) och som gäller underställningar och besvär.

3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 9 maj 1975 om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet (326/75).

Helsingfors den 18 maj 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.