Nr 478./1979

Given i Helsingfors den 18 maj 1979.

Förordning angående ändring av 8 § förordningen om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 decemher 1975 (945/75), som följer:

8 §.

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., återställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postportot samt i expeditionsavgift till statlig och kyrklig myndighet 2,50 mark även som till kommunal myndighet det belopp kommunfullmäktige måhända bestämma.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1979.

Helsingford den 18 maj 1979.

Republikens Presiden
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.