389/1979

Given i Helsingfors den 30 mars 1979.

Lag angående upphävande av 23 § 3 mom. och 27 § lagen om barndagvård.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Härmed upphäves 23 § 3 mom. och 27 § lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 27 augusti 1976 (726/76).

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979.

Helsingfors den 30 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.