376/1979

Given i Helsingfors den 30 mars 1979.

Lag om upphävande av 40 § folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Härmed upphäves 40 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 27 augusti 1976 (737/76).

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979.

Helsingfors den 30 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.