370/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag om upphävande av vissa stadganden i 8, 9 och 11 kap. byggningabalken.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Härmed upphäves 8 kap. 4 §, 9 kap. 5 § och 11 kap. 3 § byggningabalken.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.