369/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag om ändring av 4 § radioansvarighetslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § radioansvarighetslagen av den 12 mars 1971 (219/71) som följer:

4 §.

Utövaren av rundradioverksamhet, den som begått brottet och i brottet delaktig samt ansvarig programredaktör, som brustit i sin övervakningsplikt, är skyldiga att enligt de grunder som stadgas i skadeståndslagen (412/74) ersätta skada, som orsakats genom sändande av program med brottsligt innehåll. Utövaren av rundradioverksamhet åvilar i 3 kap. skadeståndslagen avsett skadeståndsansvar även då skadan orsakats av annan än arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.