320/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 10 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41), som följer:

3 §.

Nedan nämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och författningar, nämligen;


10) planering, byggande, tillverkning, reparation, underhåll och drift av elmateriel och -anordningar, produktion och överföring av elektricitet samt leverans av elektricitet för annat än eget bruk;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.