Nr 313./1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras i lotsningsförordningen av den 5 december 1957 31 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i förordningen den 22 april 1977 (330/77), som följer:

31 §.

Utöver lotsningsavgift uppbäres för lots av lotsat fartyg i ersättning för lotsens färd från stationeringsplatsen till fartyget och tillbaka, då resan är minst två sjömil, 2,90 mark per sjömil. Resan beräknas såsom sjöresa längs kortaste allmänna farled. Anlitas statens båt eller fartyg tillfaller dock reseersättningen för den del av resan, som överstiger sex sjömil, staten.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.