309/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde

ändras 3 § 1 mom. 36 och 37 punkterna förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62), samt

fogas till sagda moment, sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 26 juni 1970 (429/70), en ny 38 punkt som följer:

3 §.

Angående nedan uppräknade fabriker och inrättningar skall, såframt på dem icke tillämpas stadgandena i 1 §, i god tid, likväl minst tre månader innan byggandet påbörjas, göras anmälan till vattenbyrån i vederbörande vattendistrikt:


36) tvättinrättning med en kapacitet av mer än 500 kilogram per dygn;

37) sjukhus; samt

38) avstjälpningsplats och avfallsbehandlingsanläggning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.