257/1979

Given i Helsingfors den 2 mars 1979.

Förordning om ändring av 111 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern ändras 111 § 3 mom. förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 11 juni 1971 (479/71), som följer:

111 §.

Närmare bestämmelser angående utförandet av i 1 mom. avsedda uppgifter utfärdas av försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 2 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.