242/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag angående ändring av 19 § lagen om arbetstiden för gårdskarlar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § lagen den 24 april 1970 om arbetstiden för gårdskarlar, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 20 december 1974 (972/74), som följer:

19 §.

Vad i denna lag är stadgat om rätt för arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, att genom kollektivavtal träffa överenskommelse med avvikelse från denna lag äger motsvarande tillämpning på arbets-, tjänste- och funtionärskollektivavtal, som ingåtts mellan statlig myndighet eller kommunala avtalsdelegationen eller, med stöd av dess bemyndigande, kommun eller kommunalförbund eller evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller, med stöd av dess bemyndigande, sagda kyrka, församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar eller avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner eller, med stöd av dess bemyndigande, privat samfund eller anstalt med statsbidrag och vederbörande förening.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.