155/1979

Given i Helsingfors den 9 februari 1979.

Förordning angående ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen.

På föredragning av justitieministern

ändras 12 § 1 mom. förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77) och

fogas till förordningen en ny 32 a § som följer:

12 §.

Angående kompetensvillkoren för presidenten och för ledamot är stadgat särskilt. Kompetensvillkor för tjänst som ordinarie föredragande är juris kandidatexamen och förtrogenhet med domarvärv eller förvaltning. Kompetensvillkor för registrators-, expediters- och avdelningssekreteranjänsterna är vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen.


Arbetsordning.

32 a §.

I arbetsordningen kan bestämmas, att de i 2 § 2 mom. lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen avsedda ledamöterna icke deltager i plenum vid avgörandet av ovan i 6 § och 8 § 3 mom. nämnda ärenden samt att de icke kan bli förordnade till kanslisammanträde.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 9 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.