112/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av 1 § lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. lagen den 7 maj 1965 om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65),

av dessa lagrum 3 mom. sådant det lyder i lag av den 31 augusti 1978 (663/78), som följer:

1 §.

Ändringsansökan, bemötande därav samt annan handling, som genom befullmäktigat ombud kan ingivas till hovrätt eller högsta domstolen, få på parts eget ansvar insändas till dem såsom betald postförsändelse eller genom bud.


Till hovrätt adresserade, i 1 mom. nämnda handlingar få av allmän åklagare insändas med posten eller genom bud. Till högsta domstolen adresserade fullföljdshandlingar skola av allmän åklagare tillställas hovrätten genom förmedling av justitiekanslern i statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.