107/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag Angående ändring av 26 § lagen om fri rättegång.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 26 § lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) som följer:

26 §.

I beslut, medelst vilket fri rättegång i enlighet med ansökan beviljats utan ersättningsskyldighet eller rättegångsbiträde förordnats eller medelst vilket anhållan om temporärt beviljande av fri rättegång eller temporärt förordnande av biträde avslagits, får ändring icke sökas.

I avgörande, som avses i 23 § 1 mom. eller i 24 § och som givits av hovrätt eller av vattenöverdomstolen, får ändring sökas endast om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 § rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Då ändring sökes i hovrätts eller vattenöverdomstolens avgörande, vilket har givits innan lagen trätt i kraft, skall äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.