105/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag om ändring av 54 § regeringsformen.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 54 § mom. regeringsformen som följer:

54 §.

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar, om icke deltagande av ett större eller mindre antal medlemmar är i lag särskilt stadgat.

Minsta domföra antalet medlemmar är likväl tre.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.