70/1979

Given i Helsingfors den 26 januari 1979.

Förordning angående ändring av 30 och 32 §§ förordningen om förskottsuppbörd.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, ändras 30 § 1 mom. samt 32 § 1 och 4 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) som följer:

30 §.

Annan registrerad arbetsgivare än staten och dess inrättningar, kommun, församling och folkpensionsanstalten skall inbetala av honom under kalendermånaden innehållna medel i en rat med användande av inbetalningskort för registrerad arbetsgivare, på det länsskatteverks postgirokonto, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen.


32 §.

Registrerad arbetsgivare skall månatligen inom i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd utsatt tid genom anteckning på ovan i 30 § avsett inbetalningskort meddela länsskatteverket beloppen av de löner, pensioner, livräntor och i 6 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som han erlagt under föregående kalendermånad samt på dem verkställda förskottsinnehållningar. Kommun, församling och folkpensionsanstalten skall meddela länsskatteverket dessa uppgifter, då den gör i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd anmälan.


Ovan i 2 och 3 mom. avsedda anmälningar skall göras med användande av den anmälan om tilläggsuppgift vilken utgör bilaga till registrerad arbetsgivares inbetalningskort. Kommun, församling och folkpensionsanstalten gör i 19 §

2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd anmälan samt meddelar ovan i 1 och 3 mom. samt i 33 § avsedda uppgifter på blankett, som skattestyrelsen fastställt för dessa arbetsgivare. Om sättet för staten och dess inrättningar att meddela i 1 och 3 mom. samt 33 § avsedda uppgifter bestämmes särskilt.

Helsingfors den 26 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.