Nr 65./1979

Given i Helsingfors den 26 januari 1979.

Lag angående ändring av 4 § lagen om gränsbevakningsväsendet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom. lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) som följer:

4 §.

Vid gränsbevakningsväsendet kan finnas följande militära och civila tjänster samt befattningar med grundlön:

militära tjänster:

chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant;

civila tjänster:

avdelningschef, byråchef, överingenjör, arkitekt och ingenjör;

militära befattningar:

befattningsofficer, militärövertekniker, militärtekniker, luftfarkostsbefälhavare och sjöbevakare; samt

civila befattningar:

planerare, tolk, ingenjör, tekniker, avdelningssekreterare, byråsekreterare, sekreterare, revisor, huvudbokförare, kassör, telegrafist, sjukskötare, registrator, kanslist, biträdande kanslist, bokförare, signalistövervakare, signalist, vaktmästare, maskinskrivare, byråbiträde, husmor och kokerska.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 26 januari 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för inrikesärendena
Eino Unsitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.