63/1979

Ändring av instruktionen för statsrevisorerna.

Riksdagen har den 5 december 1978 beslutat ändra 2 § 1 mom. instruktionen för statsrevisorerna (391/51), vilken godkänts den 8 juni 1951, som följer:

2 §.

För statsrevisorerna finnes ett kansli, vars verksamhet övervakas av ordföranden. Vid kansliet finnas inspektionsråds-, överinspektörs-, inspektörs-, byråsekreterar- och kanslibiträdesbefattningar samt, i den mån medel för ändamålet anvisats, nödig annan personal. Revisorerna ha dessutom rätt att anlita sakkunnighjälp.Statsrådet har på föredragning från statsrådets kansli beslutat, att ovannämnda Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för statsrevisorerna skall publiceras i författningssamlingen.

Helsingfors den 18 januari 1979.

Statsministerns ställföreträdare, Minister
Johannes Virolainen

Tf. regeringsråd
Stig Segercrantz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.