46/1979

Given i Helsingfors den 19 januari 1979.

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om stadsfiskaler.

På föredragning av justitieministern ändras 3 § 3 punkten förordningen den 3 mars 1978 om stadsfiskaler (181/78) som följer:

3 §.

Stadsfiskal skall ytterligare:


3) vid sökande av ändring hos högsta domstolen eller avgivande av svar på ändringsansökan samt vid klagan hos högsta domstolen eller vid ansökan om återbrytande av laga kraft vunnen dom eller återställande av försutten fatalietid tillställa handlingarna justitiekanslern.

Helsingfors den 19 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.