Nr 39./1979

Given i Helsingfors den 19 januari 1979.

Lag angående ändring av 1 § lagen om eggvapen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 3 mom. lagen den 28 januari 1977 om eggvapen (108/77) som följer:

1 §.

Genom förordning kan stadgas, att denna lags stadganden om farligt eggvapen skall tillämpas även på annat vapen eller redskap, som motsvarar i 1 och 2 mom. åsyftat eggvapen eller tillhygge och som är avsett att skada annan eller vars egenskaper gör att det lämpar sig härför.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1979.

Helsingfors den 19 januari 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.