967/1978

Given i Helsingfors den 15 december 1978.

Lag angående ändring av 66 och 67 §§ lagen om riksdagsmannaval.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 67 § 1 mom. lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69), sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 (492/77), samt

fogas till 66 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 maj 1975 (319/75), ett nytt 3 mom. som följer:

66 §.

Förhandsröstning kan i de finska representationer, som bestämmes genom förordning, räcka kortare tid än vad i 1 mom. är stadgat.

67 §.

Förhandsröstning försiggår under de i 66 § avsedda tidsperioderna:

1) i post- och telegrafverkets anstalter alla vardagar den tid anstalten är öppen för allmänheten eller på annan tid, som bestämmes av post- och telegrafstyrelsen;

2) i anstalt, i enlighet med vad valbestyrelsen förordnar, den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag och en annan dag på tider, vilka bestämmes av valbestyrelsen; samt

3) i finsk representation och ombord på finskt fartyg på tid, som bestämmes av chefen för representationen respektive fartygets befälhavare, varje dag, dock icke långfredagen, påskdagen eller annandag jul.


Helsingfors den 15 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.