1074/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om statens familjepensioner.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 3 § förordningen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (796/68) som följer:

3 §.

Familjepension, som uppgår till mindre än 20 mark per månad, får med pensionstagarens samtycke utbetalas i ett för allt. Uppgår familjepensionen till mindre än 50 mark per månad, får den utbetalas per kvartal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.