1035/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Förordning angående ändring av 14 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern ändras 14 § 2 mom. förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75) som följer:

14 §.

Vid underrätterna skall föras förteckning över utslag, i enlighet med formulär, som fastställes av justitieministeriet. Avskrift av förteckningen över utslag skall kvartalsvis under förloppet av följande månad sändas till länsstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.