972/1977

Ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman.

Riksdagen har den 18 november 1977 beslutat upphäva 21 § 1 mom. i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 12 december 1919 och andra dess 20 § 1 mom., sådana de lyder ändrade den 9 december 1971 (54/72), som följer:

20 §.

Vid justitieombudsmannens kansli finnas befattningar för kanslichef, referendarieråd, äldre och yngre justitieombudsmannasekreterare, avdelningssekreterare, byråsekreterare, kanslibiträde och kansliassistent. Dessutom kunna extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer anställas vid justitieombudsmannens kansli inom ramen för statsförslaget.Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 1978.

Då ändringarna träder i kraft, ombildas den referendarierådsbefattning, vars innehavare med stöd av förordnande avsett i instruktionens tidigare gällande 21 § 1 mom., har fungerat som chef för justitieombudsmannens kansli, till kanslichefsbefattning.

Statsrådet har på föredragning från justitieministeriet beslutat, att ovanstående riksdags beslut om ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman skall publiceras i författningssamlingen.

Helsingfors den 22 december 1977.

Justitieminister
Tuure Salo

Biträdainde avdelningschef
Kari Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.