959/1977

Given i Helsingfors den 16 december 1977.

Lag om ändring av 7 § tryckfrihetslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 7 § 3 och 5 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 och

ändras 7 § 1 mom. som följer:

7 §.

Den som vill inrätta tryckeri eller blivit ägare eller innehavare av tryckeri är skyldig att göra skriftlig anmälan om rörelsen hos magistrat eller länsman i den kommun, där tryckeriet skall inrättas eller där det är beläget. Denna anmälan skall åtföljas av utredning angående i 5 § nämnda omständigheter samt innehålla uppgift om rörelsens föreståndare och om den lokal, där rörelsen skall utövas. Anmälan jämte bilagor skall inlämnas i två exemplar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Helsingfors den 16 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.