730/1977

Given i Helsingfors den 14 oktober 1977.

Förordning om ändring av 5 § radioansvarighetsförordningen.

På föredragning av justitieministern ändras 5 § radioansvarighetsförordningen den 5 augusti 1971 (621/71), som följer:

5 §

Registret skall hållas tillgängligt i bolagets verksamhetsbyggnad på sådant ställe, att allmänheten under arbetstiden vid statens ämbetsverk kan få uppgifter ur detta. Bolaget skall på begäran jämväl lämna uppgifter ur registret per post och telefon.

Den 15 i varje månad skall i radio- och televisionsprogrammet meddelas om registret och därom hur allmänheten kan få uppgifter ur registret.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1977.

Helsingfors den 14 oktober 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.