490/1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag om ändring av 23 § Regeringsformen för Finland.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 23 § 3 och 5 mom. Regeringsformen för Finland som följer:

23 §.

Val av elektorer verkställes den tredje söndagen i januari månad och följande måndag, och den 15 därpåföljande februari sammankomma elektorerna under statsministerns presidium för val av president. Erhåller någon vid valet, som verkställes med slutna sedlar, mera än hälften av de avgivna rösterna, är han vald. I annat fall verkställes omedelbart nytt val och, såframt icke någon härvid erhåller ovillkorlig röstövervikt, ytterligare val mellan de två kandidater, som i det andra valet erhållit största antalet röster. Falla rösterna lika, avgör lotten.


Infaller den 15 februari, som nämnts i 3 mom., eller dag, som stadgas annorstädes i denna regeringsform, på helgdag eller söckenlördag, anses följande vardag såsom utsatt dag.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.