353/1977

Given i Helsingfors den 6 maj 1977.

Lag angående ändring av 12 § lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 § lagen den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/70) ett nytt 7 mom., varvid nuvarande 7 mom. blir 8 mom., som följer:

12 §.

Avlider i 6 mom. avsedd person utan att ha gjort däri nämnd anmälan, erlägges efter honom familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader i enlighet med tidigare gällande stadganden, såframt han icke efterlämnat någon som vore berättigad till familjepension enligt denna lag.


Helsingfors den 6 maj 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. undervisningsminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.