954/1976

Given i Helsingfors den 10 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om offentliga kungörelser.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 4 §§ lagen den 2 februari 1925 om offentliga kungörelser (34/25) som följer:

3 §.

Anslagstavla skall finnas i kommunens ämbetshus eller på annat av kommunstyrelsen bestämt lämpligt ställe, vartill tillträdet under tjänstetid är fritt.

4 §.

Kommunstyrelse ombesörjer de uppgifter som gälla anslag. Den skall även draga försorg om att i 1 § och 2 § 2 mom. nämnda stadganden, tillkännagivanden och kungörelser hållas tillgängliga för allmänheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 10 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. minister för inrikesärendena
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.