603/1976

Given i Nådendal den 9 juli 1976.

Lag om ändring av 12 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 kap. rättegångsbalken, sådant det lyder i lag av den 14 januari 1972 (21/72) med däri senare gjorda ändringar, en ny 24 a § som följer:

12 kap.

Om parterna.

Kompletterande stadganden.
24 a §.

På basen av ömsesidighet stadgas genom förordning, i vilka fall tvångsmedel icke kommer till användning mot svarande i brottmål, vilken i annat nordiskt land skall delgivas stämning eller föreläggande att inställa sig vid finsk domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1976.

Nådendal den 9 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.