507/1976

Given i Helsingfors den 17 juni 1976.

Lag om ändring av 34 § sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 34 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 31 december 1974 (1053/74), som följer:

34 §.

Av de skattören, som påförts dödsbo, vilket skall beskattas såsom särskild skattskyldiga lägges till grund för delägares försäkringspremie det antal skattören, som grundar sig på värdet av hans arbete till förmån för boet. Av de skattören, som påförts sammanslutning, vilken skall beskattas såsom särskild skatskyldig, lägges till grund för delägares försäkringspremie den del av sammanslutningens skattören, som motsvarar hans andel i sammanslutningen. De skattören som påföras fiskelag, vatten- och skifteslag samt annan med dessa jämförbar samfälld förmån, som betraktas såsom sammanslutning, vilken skall beskattas såsom särskild skattskyldig, beaktas likväl icke då delägare påföres försäkringspremie.


Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1975.

Helsingfors den 17 juni 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.