137/1976

Given i Helsingfors den 13 februari 1976.

Lag angående ändring av lagen om unga förbrytare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om unga förbrytare (262/40) 7 och 13 §§ som följer:

7 §.

Vad i 2 § lagen om villkorligt straff är stadgat hindrar ej tillämpning av sådant straff för brott, som begåtts av ung förbrytare.

13 §.

Beträffande verkställigheten av villkorligt straff gäller vad i lagen om villkorligt straff är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

Helsingfors den 13 februari 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.