570/1975

Given i Nådendal den 18 juli 1975.

Lag om anmälan om val av pensionsrätt i vissa fall.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Anmälan om bibehållande av pensionsrätt, som avses i lagarna av den 20 maj 1966

angående införande av lagen om statens pensioner (281/66), 4 §;

angående ändring av lagen om kommunala hälsosystrar (288/66), 2 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande;

angående ändring av lagen om kommunala barnmorskor (289/66), 2 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande;

angående ändring av lagen om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (292/66), 1 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande;

angående ändring av lagen om forstläroanstalter (293/66), 1 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande;

angående evangelisk-lutherska kyrkans pensioner (298/66), 3 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande; samt

angående ändring av lagen om pension för arbetstagare (299/66), 3 mom. av lagens ikraftträdelsestadgande,

kan, utan hinder av vad i vart och ett av ovan nämnda lagrum är stadgat, göras oberoende av utsatt tid, dock så, att anmälan skall göras senast när ansökan om pension göres.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Nådendal den 18 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.