919/1974

Given i Helsingfors den 13 december 1974.

Förordning angående upphävande av 1 § 1 mom. förordningen om vårdbidrag för barn.

På föredragning av ministern för handläggning av till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hörande ärenden stadgas:

Härmed upphäves 1 § 1 mom. förordningen den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn (632/69).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975.

Helsingfors den 13 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.