382/1974

Given i Helsingfors den 17 maj 1974.

Förordning angående ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde fogas till 2 § förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/73) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §.

Såsom i 8 § 3 mom. tillsynslagen avsedd vederbörande statliga myndighet betraktas vid tillämpning av tillsynslagen och denna förordning finansministeriet eller det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning, som av finansministeriet bemyndigats att överenskomma om i 2 kap. tillsynslagen avsett samarbete.

Helsingfors den 17 maj 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.