1044/1973

Given i Helsingfors den 21 december 1973.

Förordning om ändring av pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan.

På föredragning av undiervisningsministern ändras 1 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966 (618/66) sådan denna paragraf lyder i förordning av den 8 mars 1968 (154/68), samt 3 § som följer:

1 §.

Speciell pensionsålder för förmånstagare i kyrkans, församlings, församlingsförbunds eller annan av församlingar bildad sammanslutningstjänst är

för sjukskötare, hjälpskötare eller barnvårdare 58 år
för diakonissa, i hemmen ambulerande socialarbetare eller hemvårdare 60 år
för ungdomsarbetsledare eller diakon som är verksam i ungdomsarbete 60 år
för lastbilschaufför 60 år
för dödgrävare 60 år
3 §.

Vid beräkning av pensionsgrundande lön, beaktas fri bostad jämte värme enligt de grundar, vilka har fastställts till efterrättelse vid beräkning av förskottsinnehållning av skatt i stad och köping, likväl så, att högst 150 kvadratmeter av bostads areal beaktas.

Har i stället för fri bostad och värme erlagts penningersättning, beaktas denna till högst det belopp som motsvarar det värde vilket enligt 1 mom. skall beräknas för en bostad med en areal av 150 kvadratmeter och i bostadsförmån ingående värme, dock icke till högre belopp än 12 % av förmånstagarens egentliga lön.


Denna förordning träder i kraft dem 1 januari 1974, dock så, att 3 § skall tillämpas räknat från den 1 januari 1973.

Helsingfors den 21 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.