985/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1973.

Förordning angående ändring av förordningen om understöd för parti verksamhet.

På föredragning av statsministern ändras 1 § förordningen den 19 januari 1973 om understöd för partiverksamhet (27/73) som följer:

1 §.

I 9 § partilagen avsett understöd beviljas parti på ansökan. Parti skall i ansökan uppgiva namnen på de partiet företrädande riksdagsmän, i fråga om vilka ansökan om statsunderstöd göres, samt numret på partiets postgirokonto.

För de riksdagsmäns del, vilka när statsunderstöden senast fördelades icke har medräknats vid bestämmandet av partis andel av statsunderstödet, betalas understödet till det parti eller de partier som nämnda riksdagsmän har uppgivit att de önskar företräda i riksdagen. Sådan anmälan skall göras av vederbörande riksdagsman till riksdagens talman innan statsförslaget för det år då understöden fördelas har publicerats.

Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.