975/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1973.

Lag angående ändring av lagen om inrättande av vissa bostadsdomstolar.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 2 § lagen den 10 augusti 1973 om inrättande av vissa bostadsdomstolar (646/73) ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §.

Har stämning, för vilken stämningsansökan inlämnats eller inkommit till domstols kansli före denna lags ikraftträdande, icke hunnit delgivas svaranden före sagda tidpunkt, blir målet anhängigt då lagen träder i kraft.

2 a §.

Om inrättande av bostadsdomstol vid annan än i 1 § nämnd underrätt, inom vars domkrets hyresförhållanden förekommer i betydande omfattning, stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.