947/1973

Given i Helsingfors den 21 december 1973

Förordning om tändvätskor för grillkol

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 och 18 §§ lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 §

Som tändvätska för grillkol eller andra motsvarande bränslen får tillverkas och saluföras endast brännbara vätskor med en flampunkt över + 55 ° C.

2 §

På tändvätskeförpackning skall tydligt antecknas texten "Varoitus! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti - Varning! Denna vätska kan blossa upp, om den hälles på het grill eller glödande kol".

3 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning handhas av handels- och industriministeriet eller av det tillförordnat inspektorat samt ytterligare av brand- och polismyndigheter.

4 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet, vilket på grund av särskilda skäl även kan medgiva undantag från stadganden i förordningen.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1974, likväl så, att ovan avsedda tändvätskor får till den 31 december 1974 säljas av annan än deras tillverkare, förpackare eller importör, även om produkterna ej uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Helsingfors den 21 december 1973

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.