939/1973

Given i Helsingfors den 21 december 1973.

Lag angående ändring av 24 § lagen om unga förbrytare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 24 § lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare, sådant detta lagrum lyder i lagen den 20 november 1942 (881/42), som följer:

24 §.

Ärenden, vilka uteslutande eller huvudsakligen angå unga förbrytare, skola i rådstuvurätt, som är delad på flere avdelningar, i allmänhet handläggas av samma avdelning eller samma avdelningar, i enlighet med vad justitieministeriet därom närmare förordnar. Justitieministeriet fastställer vid behov för varje rådstuvurätt de grunder, vilka skola iakttagas vid fördelning av ärenden rörande unga förbrytare mellan olika avdelningar.

Helsingfors den 21 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.