658/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Lag angående ändring av lagen om skuldebrev.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 31 § 3 mom. lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/47) som följer:

31 §.

Har någon avhänt sig rörelse, varmed följer bokföringsskyldighet, och omfattar avhändandet de i rörelsen uppkomna fordringarna, skall vad i 1 mom. är stadgat ej tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.