657/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Lag angående ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 56 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) som följer:

56 §.

Pensionsanstalten skall i sin bokföring i tillämpliga delar iakttaga vad i bokföringslagen är stadgat om rörelseidkares bokföring, såvida icke annat följer av stadgandena i denna lag.

Pensionsanstaltens räkenskaper avslutas kalenderårsvis. För varje år skall styrelsen före utgången av följande mars månad uppgöra berättelse över pensionsanstaltens ställning och förvaltning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.