Nr 404./1973

Given i Helsingfors den 18 maj 1973.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras 31 § 1 mom. lotsningsförordningen av den 5 december 1957, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 22 januari 1971 (62/71), som följer:

31 §.

Utöver lotsningsavgift uppbäres för lots av lotsat fartyg i ersättning för lotsens färd från stationeringsplatsen till fartyget och tillbaka, då resan är minst två sjömil, 1 mark 20 penni per sjömil. Resan beräknas såsom sjöresa längs kortaste allmänna farled. Anlitas statens båt eller fartyg tillfaller dock reseersättningen för den del av resan, som överstiger sex sjömil, staten.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 18 maj 1973.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.