150/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag angående ändring av 10 § lagen om bekämpningsmedel.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 10 § lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) som följer:

10 §.

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om ovan i 9 § avsedd tystnadsplikt eller om tillverkning och införsel av, handel med samt förvaring, forsling eller användning av bekämpningsmedel skall, om ej strängare straff är stadgat annorstädes i lag, för brott mot lagen om bekämpningsmedel dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

Vara som införts till landet, här tillverkats, innehafts, forslats eller saluförts i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, eller dess värde samt genom brottet vunnen ekonomisk nytta kan dömas förbrutna till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.